محصولات شرکت پتروشیمی آریا :  

 

 متانول:  2000 KTA

                                                                                                

 آمونیاک:  600 KTA