متانول یکی از مهم ترین محصولات پتروشیمی است که عمدتاً به عنوان مواد اولیه جهت تولید بسیاری از مواد پتروشیمی پائین دستی مورد استفاده قرار می گیرد. حدود 85% متانول تولیدی در صنایع شیمیایی به عنوان ماده اولیه و مابقی به عنوان سوخت و تأمین انرژی مصرف می شود.

کارخانجاتی که اخیراً جهت تولید متانول در جهان ساخته شده اند، از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می کنند. در برخی از مناطق کارخانجاتی که از خوراک گاز طبیعی مثل نفتا استفاده می کردند، خط تولید را عوض کرده و به استفاده از گاز طبیعی روی آورده اند.

 

 

متانول بعد از آمونیاک دومین ماده ای است که بیشترین تولید را از گاز طبیعی دارد. متانول ساده ترین الکل می باشد که ماده اولیه تولید آن گاز طبیعی بوده، بنابراین کشورهایی که دارای مخازن گازی هستند، می توانند به عنوان تولیدکنندگان متانول در جهان محسوب می شوند.

متانول ساده ترین الکل است. در زمانهای گذشته، این ماده، از تقطیر تخریبی چوب به دست می آمد. امروزه متانول (در گرید تجاری) غالباً به طریق ریفورمینگ گاز طبیعی با بخار آب در مقیاس صنعتی تولید میشود. در این روش ابتدا گاز طبیعی در حضور بخار آب ریفورم شده (به گاز سنتز تبدیل میشود) و سپس درون یک راکتور به متانول تبدیل میگردد که پس از عمل تقطیر و جداسازی به ماده نهائی یعنی متانول با خلوص مطلوب میتوان رسید.

متانول را میتوان از سایر منابع هیدروکربنی از جمله زغال سنگ نیز تولید کرد. این روش نیز همچون خوراك گاز طبیعی منوط به در دسترس بودن ماده اولیه، یعنی زغال سنگ میباشد. کشور چین با دارا بودن معادن غنی توانسته بستر مناسبی در عرصه تولید متانول در جهان برای خود ایجاد کند.