بیشترین استفاده متانول،به عنوان ماده اولیه در جهت تولید سایر محصولات شیمیایی می باشد و دامنه وسیع کاربرد این محصول آن را به یک محصول استراتژیک بدل ساخته که تغییرات قیمت آن منجر به تغییر قیمت طیف وسیعی از محصولات می شود. در حال حاضر بیشترین مصرف متانول در تولید فرمالدئید می باشد که این ماده نیز در مرحله بعدی می تواند در صنعت چسب، رنگ، مواد منفجره، پارچه مصنوعی، تخته سه لا و غیره مورد استفاده قرار گیرد. پس از فرمالدئید، استیک اسید و MTBE دیگر محصولاتی هستند که تولید آنها بیشترین سهم در مصرف متانول را دارا می باشد.

در اوایل دهه 1970  فرآیند  تبدیل متانول به بنزین قابل استفاده در خودرو توسط شرکت موبیل (بعدها در سال 1999 با پیوستن این شرکت به شرکت اکسون، اکسون موبیل شکل گرفت) توسعه یافت. مشابه این تکنولوژی در دهه های بعدی توسط شرکت های مختلف نیز توسعه یافته است. در سال 1990 مقادیر قابل توجهی متانول در ایالات متحده صرف تولید MTBE می شد که به عنوان افزودنی بنزین (بهبود دهنده عدد اکتان)  مورد استفاده قرار می گرفت. اما بعدها به دلیل اثر مخرب این ماده در آب های زیرزمینی استفاده از این ماده در آمریکا ممنوع شده و پیش بینی می شود در سایر نقاط دنیا نیز استفاده از این ماده به تدریج کاهش یابد. هرچند که همچنان در بسیاری از نقاط دنیا از این ماده استفاده می شود. علاوه بر این استفاده از متانول مستقیما به عنوان سوخت و یا در فراوری بیودیزل نیز در حال رشد می باشد.

 

 

مواد دیگری که از متانول منشعب می شود را می توان به اختصار شامل موارد زیر دانست:

1- دی متیل اتر که جایگزین کلروفلئوروکربن (CFC)  (که در سیستم های تهویه و یخچال مورد استفاده قرار می گرفت).

2- اسید استیک  یا جوهر سرکه که در صنایع غذایی و تولید محصولاتی چون ناستانیلید، اتیل استات، ایزو پروپییل استات، بوتیل استات، استیل کلرلید، مونوکلرو استیک اسید، کتن و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

3- دی متیل اتر که به عنوان سوخت یا افزودنی گاز مایع مورد استفاده قرار می گیرد

4-در تکنولوژی MTP  و MTO  متانول به الفین ها (اتیلن و پروپیلن) تبدیل می شود که این الفین ها به خودی خود در تولید انبوهی از محصولات دیگر و صنایع تبدیلی به کار گرفته می شود.

5- متیل استات که در تولید استات سلولز استفاده می شود که این محصول هم در تولید فیلتر سیگار، و صنایع الیاف به کار برده می شود.

 متیل آمین ها که در صنعت سم، تولید حلالها، تولید دی متیل آمینو اتانول، سمهای دکلین و تیوکارباماتی، آهارهای نشاسته ای در صنایع نساجی و کاغذ، رزین مبدل یون بر پایه استایرن، تولید حلال نرمال متیل پیرولیدون، تولید آلکیل آلکانول آمین ها مورد استفاده قرار می گیرد.