برخی خصوصیات این مکان که آنرا جهت اجرای پروژه های از این دست مناسب می کند عبارتند از:

1- نزدیکی به خط لوله هفتم سراسری که با قطر 56 اینچ از شرق‌ عسلویه‌ آغاز و به‌ استان‌ هرمزگان‌ و پالایشگاه‌ سر خون‌ متصل‌ و گاز تولیدی‌ از پارس‌ جنوبی‌ را به‌ استانهای‌ هرمزگان‌، سیستان‌ و بلوچستان‌ و كرمان‌ انتقال‌ می‌دهد. این خط جهت صادرات گاز به پاکستان نیز استفاده خواهد شد. از این خط میزان 35 میلیون نرمال متر مکعب در روز به شهرک پتروشیمی مکران اختصاص یافته است.

2- بابت صادرات محصولات مایع این شهرک اسکله و مخازنی در بندر شهید بهشتی به همراه خط لوله ای به طول 20-22 کیلومتر احداث خواهد شد که امکان صادرات روزانه 15.000.000 تن مایعات را در شهرک مکران فراهم خواهد نمود.

3- یوتیلیتی و انرژی الکتریکی مورد نیاز کلیه واحدهای شهرک مکران توسط یک واحد متمرکز تأمین خواهد شد.

4-یکی از تمایز های این شهرک در کشور، پیش بینی 16 طرح پایین دستی (علاوه بر 18 طرح پتروشیمی) در آن است که میتواند مبنایی بر امکان توسعه صنعتی بیشتر این مرکز باشد.